HISTORIA

Genom en annons i dagspressen kallades intresserade av att bilda en fotoklubb i Eksjö till ett möte.
Mötet ägde rum i godtemplarlokalen den 2 februari 1949.

28 personer kom till mötet, och enhälligt beslöts att bilda en fotoklubb.

Första mötet efter klubben bildats hölls 2 mars 1949 i banklokalen.
Initiativtagare och ordförande var bankdirektören Carl Ek.

Årsavgiften bestämdes till 15 kronor inkl. prenumeration av
Nordisktidskrift för fotografi.

Men eftersom föreningen skulle vänta med att ansluta sig till
Riksförbundet Svensk fotografi till den 1 januari 1950,
så behövde man bara betala 5 kronor för årsavgiften.
Medlemmar under 18 år fick betala 3 kronor.

I början av året 1953 fick man tillgång till en egen klubblokal i en källarvåning i HSB.
Avgiften för denna var 14 kronor i månaden.
Måndagar och torsdagar är det öppet för fotoklubben.
Förstoringsapparater och allt som kunde skaffas lovade medlemmarna att ta med sig.
Man beslutar att ordna mörkrum i klubblokalen.
35 kronor tas ur kassan enligt beslut.

Man fick ibland inbjudan från andra klubbar om att vara med i tävlingar,
och även bedöma bilder som de hade med i sina tävlingar.

På ett möte i början av 1956, hade man visning av färgbilder på programmet.
Två personer som kallades för ”färgfantasterna” stod för denna visning.
Det planerades även in ”färgkurser” i klubben.

Under åren anordnades fototävlingar,
och även fotoutflykter stod på programmen.

Månadens bild, med olika teman, hade man att visa upp
på träffarna som faktiskt ägde rum varje månad på den tiden.